وبینار راه‌اندازی کسب‌وکار در ترکیه

/
وبینار راه‌اندازی کسب‌وکار در ترکیه با هدف آشنایی با اکو…

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری اگزه و مرکز نوآوری بین‌المللی یاس

/
تفاهم‌نامه همکاری مشترک با هدف تقویت و توسعه اکوسیستم نوا…

بازدید وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شتابدهنده صادراتی اگزه

/
شتابدهنده صادراتی اگزه به عنوان کارگزار رسمی مرکز نوآوری و…