انعقاد تفاهم‌نامه همکاری اگزه و مرکز نوآوری یاس

/
تفاهم‌نامه همکاری مشترک با هدف تقویت و توسعه اکوسیستم نوا…

انعقاد تفاهم‌نامه همکاری اگزه و دیموندلب

/
دیموندلب، پلتفرم آموزشی شتابدهنده دیموند، اولین و جامع‌ترین پلتف…

بازدید وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی از شتابدهنده صادراتی اگزه

/
شتابدهنده صادراتی اگزه به عنوان کارگزار رسمی مرکز نوآوری و…